Verkeersbewuste & Veilige School

Op ‘de Buntse basisschool’ vinden we de veiligheid en de gezondheid van ieder kind een topprioriteit.

Daarom willen we hen ondersteunen om hun rol als zwakke weggebruiker bewust te beleven.  Bij elke uitstap worden de regels toegepast en besproken.

De verkeersregels maken deel uit van onze lessen wereldoriëntatie.

Fietsonderwijs: Kleuters leren allemaal fietsen op onze schoolweide vooraleer ze naar de lagere school gaan. Omdat we de fietsvaardigheid willen optimaliseren zorgen we er voor dat de leerlingen van de lagere school beurtelings een extra uur fietsles krijgen. Tijdens dit uur zetten kinderen hun kennis om in praktijk door onder begeleiding met de fiets te rijden in de directe omgeving van de school. Er wordt zo extra geoefend op hoe ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

Op de Bunt zijn we voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van deze vaardigheid:

  • De kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar nemen jaarlijks hun fiets mee op bosklassen waar ze (onder begeleiding) lange fietstochten maken. We geloven dat oefening, kunst baart.
  • De leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar kunnen deze vaardigheden nog extra verfijnen door 2-wekelijks naar het Schindebad in Ekeren te fietsen.
  • Aan de leerlingen van onze derde graad bieden we een ‘dode hoek opleiding’ met vrachtwagens aan.
  • Daarbovenop biedt onze jaarlijkse Ekerse netoverschrijdende verkeersdag heel wat extra leerkansen aan de hele school.

We betrekken geregeld de diensten van de politie voor fietscontroles of infosessies.

Wanneer de dagen langer en donkerder worden, is het belangrijker dan ooit dat je jezelf zichtbaar maakt in het verkeer. Dankzij de Fluo-actie ‘Helm op – Fluo TOP!’ kunnen wij het belang voor veiligheid in het verkeer extra in de spotlights zetten. Hierbij willen we vooral onze kinderen maar ook de ouders bewust maken. Zeker voor de fietsers en voetgangers willen we dit benadrukken.