Contactgegevens

Je kan de school bereiken via volgende gegevens:

Adres:
Basisschool de Bunt
Waterstraat 16
2180 Ekeren

Telefoon:
03 / 542 37 72
Tijdens de voor- en nabewaking gebruik je best het gsm-nummer: 0474/ 170 120

e-Mail school:
basisschool.bunt@telenet.be

e-Mail privacy:
privacy@vbsdebunt.be

(De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.   De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, haar facebookpagina en in het maandblaadje en/of mogelijk een schoolkrant.  Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.  Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming.  Ouders die bezwaar hebben tegen een publicatie, delen dit via het privacy mailadres van de school mee aan de directie. Bij schoolwijziging kunnen ouders zich niet verzetten tegen het doorgeven van gegevens die door de regelgeving verplicht wordt. Een kopie van een gemotiveerd verslag en een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of verslagen die tot die categorie behoren, zullen altijd aan de nieuwe school worden bezorgd.)