Hedendaagse School

Onze school wil vooruitstrevend zijn.

We streven ernaar om kinderen onderzoekend en probleemoplossend naar het leven te doen kijken.  Daarom willen we STEM onderwijs niet als vak aanbieden maar in de dagelijkse werking integreren. Projectwerk vraagt dus om onderzoekstechnieken, om technische handelingen, kritische bedenkingen en tal van situaties die kinderen uitdagen om probleemoplossende handelingen te stellen.  Zo kan je in onze kleuterklas ‘Atelier’ de kleuters al met hamer en zaag aan het werk zien en kan je in het zesde leerjaar gaan luisteren naar hoe leerlingen hun brug en andere bouwwerken, die ze zelf hebben gebouwd, met kennis van zaken verdedigen.

We willen kinderen leren bedenken en creëren. Zo durven ze volop dromen!

Omdat we willen dat onze kinderen computervaardig zijn, bieden we hen een leeromgeving aan waar computers, Smartborden, iPads en andere toepassingen van ICT deel van uitmaken.  De school investeert stevig in ICT. De kinderen van nu zijn immers de toekomst. Een leven zonder smartphone of laptop is bijna ondenkbaar. Daarom vinden we het van groot belang dat de leerlingen met alle digitale hulpmiddelen leren omgaan op een handige, functionele en doeltreffende manier. Tijdens het klasgebeuren in de hele basisschool maken we gebruik van digitale tools. Zo worden onze kinderen handig in het gebruik van digitale materialen zoals computers, Ipads en Smartborden en Smart Tv’s.

De interesse in de digitale materialen begint al vanaf zeer jonge leeftijd. Hier spelen wij in onze school zo goed mogelijk op in. Zo staat er in de klas ‘Atelier’ in de kleuterschool een Smart-tv-tafel en een Smartboard in de klas ‘Living’. Ook kan deze Prowise neergeklapt worden als een digitale tafel waarop de leerlingen dan educatieve spelletjes beleven en hun motorische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Via het programma ‘Fundels’ kunnen de leerkrachten extra inzetten op het talige aspect van de ontwikkeling aan de hand van leuke voorleesmogelijkheden.

In de lagere school is elke klas voorzien van een digitaal bord waarmee informatie aan de kinderen op een zeer aangename en duidelijke manier wordt aangereikt. Kinderen leren zo op speelse wijze de werking van verschillende programma’s op de computer kennen. Met behulp van beeldmateriaal, foto’s, prenten en interactieve spellen, worden de kinderen telkens op een andere manier aangesproken. Een PowerPoint maken kent voor vele van hen al geen geheimen meer.

Elke graad is ook voorzien van zijn eigen digitale boekentas met IPad’s waarmee ze snel aan de slag kunnen gaan binnen het klasgebeuren. In elk lokaal zijn vaste klascomputers aanwezig. Voor zowel hoekenwerk als zelfstandig opzoekwerk als extra taalondersteuning (indien nodig) worden deze Ipad’s en computers ingezet.

We volgen onze eigen ICT-leerlijn die groeit van het verplaatsen van figuren op een scherm in de kleuterschool tot het leren programmeren in het vijfde en zesde leerjaar.

Onze school is helemaal klaar voor de toekomst en grijpt de leerkansen die de digitale wereld ons te bieden heeft, met beide handen.

Hierbij zetten we correct en veilig omgaan met ICT mee in de dagelijkse focus. Leerlingen moeten ook leren dat privacy een prioriteit is en dat we online evenzeer vrienden moeten blijven!

De school respecteert de GDPR wetgeving!