Muzische School

‘Ieder kind is een kunstenaar’. Deze welgekende uitspraak van Pablo Picasso nemen wij niet licht op. Je kan deze slogan in onze refter terugvinden en vertelt dan ook meteen waar ‘De Bunt’ voor staat. Voor ons gaan ‘creativiteit’ en ‘probleemoplossend denken’ hand in hand. De school integreert STEM (Science-,Technologie-, Engineering en Mathematics) activiteiten in alle vakken. In tal van projecten, thema’s en lesvormen.

We kijken allemaal uit naar de 2-jaarse musical. Dan slaan leerkrachten van de basisschool de handen in elkaar om samen volop ‘school te maken’. Er wordt dan een sprankelende, haast professionele, nieuwe musical verwezenlijkt. Er worden eigentijdse liedjes geschreven en indrukwekkende podiumdecors geknutseld. Het ganse schoolteam werkt dan samen aan een theaterproductie waar iedereen nadien bijzonder trots op kan zijn. De leerkrachten ondersteunen de echte podiumtalenten. De leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar vertolken de hoofdrollen en tonen hun beste zang-, dans- en acteertalenten in een echt theater. Maar ook alle andere leerlingen (van instappers tot het 4e leerjaar) schitteren op het podium.  Dit is elke keer een groots evenement waar de hele school als een geweldig en enthousiast team aan samenwerkt.

We stimuleren dagelijks creativiteit.

In de kleuterschool zorgen de kleuterjuffen wekelijks voor een leerrijke, plezierige, levende poppenkast die ook weer zélf in elkaar gestoken is en uiteraard met levensechte ‘poppen’ (lees: juffen) gespeeld wordt. Alle kleuters komen elke woensdag samen in de refter om van het schouwspel te genieten.  Zo stimuleren we spontaniteit bij onze kleuters die ze in tal van onze speelhoeken toepassen.

Buiten de knutselactiviteiten die wekelijks de thema’s kleuren, zorgen de leerkrachten van de lagere school ook voor een rijk creatief en verrassend aanbod in de klasoverschrijdende werkwinkels tijdens de maandelijkse creatieve namiddag. De leerlingen krijgen dan een verscheidenheid aan keuzeworkshops aangeboden, gedragen door leerkrachten en tal van (groot)ouders. Dit gaat van knutselen, koken, zingen, dansen, breien, metsen, activiteiten in één van de Ekerse rusthuizen, sportactiviteiten, bloemschikken en tal van verrassende niet alledaagse creatieve activiteiten. Vanaf januari worden ook de oudste kleuters hierbij betrokken.

Buiten de wekelijkste sport- en zwemlessen, organiseren we wekelijks een extra uur ‘dans’.  Een plezierig les waar bewegingsexpressie en gevoel voor ritme in de focus staan. Tal van sportieve tussendoortjes helpen onze kinderen constant bewegen. Bewegen is immers gezond!