Organisatie

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Bunt

Waterstraat 16

2180 Ekeren

03/ 542. 37. 72

E-mail : basisschool.bunt@telenet.be

Website: www.vbsdebunt.be

Een gemengde autonome basisschool:

  • kleuterschool

– 2 klasjes 2 ½ jarigen: doorstroming naar gemengde klasgroep

– gemengde leeftijdsgroepen van 3, 4 en 5-jarigen

  • lagere school voor 6 tot 12-jarigen

 

“Vzw KOBA NoordkAnt”

is een schoolbestuur van een 20-tal scholen die gelegen zijn aan de “noordkant” van Antwerpen, meer specifiek in Merksem, Ekeren, Stabroek en Antwerpen-Noord.

Het onderwijsaanbod in deze scholen loopt van kleuter- tot volwassenenonderwijs.

“KOBA NoordkAnt” is een van de 9 regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be).