Sportieve School

Juf Christine en meester Bart, Johan en Rob trachten de leerlingen op een ludieke manier voor te bereiden op:

  • een totale persoonsvorming
  • een gezonde, fitte en veilige levensstijl
  • de motorische competenties (fietsen, klimmen, zwemmen, lopen, springen, snel reageren, transfers leggen naar andere vakken en beroepen)
  • een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren.

De activiteiten in de turn- en zwemlessen voldoen aan de richtlijnen en de eindtermen van de overheid en het leerplan van het Katholiek Onderwijs. Dit gebeurt via sport en spel, maar ook met technische lessen waar de leerlingen sport specifieke vaardigheden inoefenen en dit met een zo breed mogelijk aanbod: atletiek, turnen, balspelen/sporten, conditionele vaardigheden, samenwerkingsspelen enz…  De kinderen spelen dus niet zomaar tikkertje of één of andere sportactiviteit. Alles wordt gestaafd in een strikt jaarplan. Ouders en kinderen kunnen op het sportrapport zien voor welke vaardigheden er een proef is afgenomen.

  • Naast de vaste turnlessen wordt bewegen ook geïntegreerd in de activiteiten.  In de kleuterschool verzorgen meester Rob en meester Bart zo op regelmatige basis verrassende bewegingsmomentjes tijdens de activiteiten.
  • Onze school kan gebruik maken van een prachtige sportaccommodatie die naast de school gelegen is.  De sporthal ’t Venneke is onze thuisbasis waar we ons niet voor hoeven te verplaatsen. Ook de buitenaccommodatie wordt gebruikt.
  • De oudste kleuters en de leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar gaan in Hoogerheide, in Nederland,  zwemmen.   Daar werkt een team van onze sportleerkrachten en plaatselijke zweminstructeurs samen om de kinderen te leren zwemmen.  Onze school kan prat gaan op een krachtig zwembeleid. In het vijfde en zesde leerjaar fietsen de leerlingen naar het zwembad ‘Schindebad’ te Ekeren. Fietsonderwijs wordt gestimuleerd tijdens instructielessen en tijdens daguitstappen of meerdaagse uitstappen.