Zorgende School

Onze school biedt een een krachtige leeromgeving voor uw kinderen.

We willen een veilig klimaat bieden die betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing mogelijk maken.

De zorg voor uw kind is onze grootste prioriteit.

Samen maken we school! Hiermee willen we duidelijk stellen dat we verwachten dat ouders samen met de school op weg gaan om de kinderen de beste groeikansen te bieden. Het engagement van beiden is bijzonder belangrijk. Ieder kind is anders. Het is onze taak als leerkracht om ieder kind te observeren, stimuleren, motiveren en zo nodig het aanbod te compenseren en te dispenseren. De klasleerkrachten worden hierbij ondersteund door een bekwaam zorgteam.   De klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgbegeleiding en directie zorgen er samen voor dat kinderen optimale ontplooiingskansen krijgen. De school werkt nauw samen met tal van externe partners.   Er is een hechte samenwerking tussen de school, het CLB en het VOKAN zorgnetwerk. De ankerfiguren zijn een belangrijke schakel binnen onze werking van het zorgteam.   Een goede communicatie met externen (bv.: logopedie, psychologen en anderen) zorgt voor een krachtig zorgbeleid.

Onze school kiest voor Co-teaching. Deze keuze werd structureel verankerd. De zorg gebeurt hoofdzakelijk met co-teaching binnen het eigen klaslokaal. De zorg wordt kindgericht ingezet en het aantal uren is dus verschillend naarmate de nood in elke klasgroep. Zorgleerkrachten nemen samen met de klastitularissen een gelijkwaardige functie als begeleider van leerprocessen op. Hierin richten ze zich op de noden van de kinderen. Als leerkrachten vrijgesteld worden tijdens de godsdienstles, zetten ze zich als co-collega in de parallelklas in. Klastitularissen en zorgbegeleiders werken dus samen als evenwaardige partners binnen het klasgebeuren.

In onze kleuterschool kiezen we reeds 40 jaar voor gemengde klasgroepen in plaats van jaarklassen. De gemengde klasgroepen vinden hun oorsprong in het gezin waar broers en zussen verschillende leeftijden hebben en voor elkaar leren zorgen en van elkaar leren. Bij deze manier van werken is differentiatie vanzelfsprekend een must. Het interessantste aan deze groepsverdeling is dat, zowel de jongste als de oudste kleuters, ontzettend veel leerkansen krijgen. Buiten de gedifferentieerde activiteiten die de leerkracht aanbrengt, zorgen ook de verschillen in leeftijd voor een andere kijk en dus andere ideeën. Bij de oudste kleuters willen we met deze organisatie ook zelfsturing stimuleren en zij vinden het maar al te leuk om de jongste kleuters te helpen in hun groeiproces. We merken dat de kinderen veel van elkaar bijleren en bijzonder goed voor elkaar leren zorgen. Empathie wordt ontwikkeld.

Wanneer we naar de lagere school kijken, zie je duidelijk dat ‘zorgen voor’ blijft.

De leerlingen van het 5e leerjaar krijgen een buddy toegewezen uit de oudste (paarse) kleuters die ze blijven begeleiden in het 1e leerjaar als leerlingen van het 6e leerjaar. Zij krijgen de belangrijke taak om deze jonge kinderen goed op weg te helpen in de lagere school op vlak van verschillende vaardigheden. Dit zet zich voort in sport en spel op de speelweide waar het even belangrijk is dat zowel jong als oud op een fijne manier met elkaar omgaan. Hier is bijsturen evident.

Het welbevinden van onze kinderen is het allerbelangrijkste.  We gebruiken de socio-emotionele methodes ‘TOEKA‘ en ‘Rots en Water’ om ons hierbij te ondersteunen. Daarnaast zet ons personeelsteam op alle niveau’s in op welbevinden. Het zorgteam volgt dit sterk op.

Het personeelsteam engageert zich om zich jaarlijks bij te scholen. We zijn er ons bewust van dat we een lerende organisatie zijn!