Muzische School

Muzische school ‘Ieder kind is een kunstenaar’. Deze welgekende uitspraak van Pablo Picasso nemen wij niet licht op. Deze slogan hangt in onze refter aan de muur en vertelt dan ook meteen waar ‘De Bunt’ belang aan hecht. Voor ons gaan ‘creativiteit’ en ‘probleemoplossend denken’ hand in hand. De school integreert STEM (Science-,Technologie-, Engineering en Mathematics) activiteiten in alle vakken. In tal van projecten, thema’s en lesvormen.

Naar de 2-jaarse musical kijkt de hele school naar uit. Dan slaan leerkrachten van de basisschool de handen in elkaar om samen volop ‘school te maken’. Er wordt dan een sprankelende, haast professionele, nieuwe musical verwezenlijkt. Er worden eigentijdse liedjes geschreven en indrukwekkende podiumdecors geknutseld. Het ganse schoolteam werkt samen aan een geheel waar iedereen nadien trots op kan zijn. Natuurlijk zijn de leerkrachten hier enkel ter ondersteuning van de echte podiumtalenten. Onze leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar mogen in de hoofdrollen treden en hun beste zang-, dans- en acteertalenten laten zien tijdens onze 4 grote voorstellingen. Maar ook de andere leerlingen (van instappers tot het 4e leerjaar) komen op het podium om met de hele klas hun mini-show op te voeren. Dit is elke keer een groot evenement waar de hele school als een geweldig en enthousiast team aan samenwerkt.

Buiten onze musical proberen we onze creativiteit nog meer te stimuleren en aan te wakkeren. In de kleuterschool zorgen de kleuterjuffen week om week voor een poppenkast die ook weer zélf in elkaar gestoken is en uiteraard met levensechte ‘poppen’ (lees: juffen) gespeeld wordt. De hele kleuterschool komt dan samen in de refter om van het schouwspel te genieten.

Maandelijks zorgen de leerkrachten van de lagere school voor een rijk creatief aanbod in de klasoverschrijdende werkwinkels tijdens de creatieve namiddag. De leerlingen krijgen dan een verscheidenheid aan keuzeworkshops aangeboden, gedragen door leerkrachten en tal van (groot)ouders. Dit gaat van knutselen, koken, zingen, dansen, breien, omgaan met

bejaarden mensen, sportactiviteiten, bloemschikken en tal van verrassende niet alledaagse creatieve activiteiten. Vanaf januari worden ook de oudste kleuters hierbij betrokken.

Buiten de wekelijkste, vaste uren sport die elke klas krijgt, organiseren we wekelijks een extra uur ‘dans’. Een plezierig les waar bewegingsexpressie en gevoel voor ritme in de focus staan.