Organogram

Onze school is een Vrije Basisschool.
Wij zijn een autonome basisschool die deel uitmaakt van de KOBA-familie.
KOBA:“Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be).
130 scholen, 56000 leerlingen, elke dag!
Nooitrust 4, 2390  Malle

“KOBA NoordkAnt” is één van de negen regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be).

Vzw KOBA NoordkAnt”  is een schoolbestuur van een 20-tal Katholieke scholen die gelegen zijn aan de noordkant van Antwerpen, meer specifiek in Merksem, Ekeren, Stabroek en Antwerpen-Noord.

Het onderwijsaanbod in deze scholen loopt van kleuter- tot volwassenenonderwijs.

Visie: ‘geïnspireerd en inspirerend’
“Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aanbieden vanuit een christelijk opvoedingsproject”: dat is de missie van elke KOBA-school. Om directies en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze taak voorziet KOBA NoordkAnt samenwerkingsinitiatieven op verschillende beleidsdomeinen zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie, aankopen en preventie. Door de regionale verankering van het schoolbestuur kunnen de directies en de plaatselijke comités snel participeren bij het maken van beleidskeuzes.

Voor verregaande expertise op verschillende vlakken kan KOBA NoordkAnt en haar scholen terecht bij overkoepelende onderwijsvzw KOBA: naast informatie en advies verleent KOBA hen  pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

 

KOBA Noordkant  (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) www.noordkant.be
Voorzitter: Martin Maessen
Afgevaardigd beheerder: Rony Mathyssen,
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs

Leden van het Dagelijks Bestuur van de Noordkant:
Voorzitter: Martin Maessen
Afgevaardigd beheerder: Rony Mathyssen,
Jan De Belder
Cris Ceustermans
Geert De Sitter
Luk De Wilde

Het schoolbestuur bestaat uit 14 basis- en 7 secundaire scholen in Ekeren-Merksem-Stabroek.
Onderstaande scholen uit de regio Ekeren-Stabroek maken deel uit van het Schoolbestuur ‘KOBA Noordkant vzw’
Algemeen Directeur voor Regio Ekeren-Stabroek:  Jan De Belder

 • GVBS de Bunt, Waterstraat 16, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Vincentschool, Leugenberg 143, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Lambertusinstituut, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren
 • GVKS O.L.V. van Lourdesinstituut, Kloosterstraat 82, 2180 Ekeren
 • GVLS O.L.V. van Lourdesinstituut, Alfons jeurissenstr.13, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Mariaburg, Frans Standaertlei 54, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Catharina,dorpstraat 61, Stabroek
 • Moretus, Campus Lourdes, Kloosterstraat 82, 2180 Ekeren
 • Moretus, Campus Lambertus, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren

Een Plaatselijk Comité steunt hierbij de werking:

 • P.Hermans, voorzitter
 • A.Adriaenssens, boekhouder
 • R.Jans, secretaris
 • J.Van Roosbroeck
 • H.Van Opdorp
 • J.De Belder, directeur
B. Scholengemeenschap
 • Onze school neemt ook deel aan een samenwerkingsverband met 8 andere basisscholen. Onderstaande scholen vormen samen de scholengemeenschap ‘NoordrAnt’.
 • GVBS de Bunt, Waterstraat 16, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Vincentschool, Leugenberg 143, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Lambertusinstituut, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren
 • GVKS O.L.V. van Lourdesinstituut, Kloosterstraat 82, 2180 Ekeren
 • GVLS O.L.V. van Lourdesinstituut, Alfons jeurissenstr.13, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Mariaburg, Frans Standaertlei 54, 2180 Ekeren
 • GVBS Sint-Catharina,dorpstraat 61, Stabroek
 • GVBS Klavertje 4, Engelselei 10, 2950 Kapellen
 • GVBS Putte, Partizanenstraat 5, 2950 Kapellen